'פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון' ברכת שפע דקורטיבית

250.00