הרב מנחם דערן גלריית חבד בקרדו בירושלים ברובע היהודי - סיורים התנסות ביצירת יודאיקה וגלריית האומנות היהודית Rabbi Menachem Deran Chabad Bacardo Gallery in Jerusalem in the Jewish Quarter - Tours Experiencing the Creation of Judaica and the Jewish Art Gallery

גלרית חב"ד בקרדו – פרשת ויצא

חב''ד גלריה Chabad Gallery